Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

Lista zastępstw na dzień 2018-09-11 (wtorek):

nb. AM

1. HŁ – Sb

3. 3ab – AB zast.

4. 2ab – AD dwie grupy

5. 1a – EK cała klasa

g. 12.45

uczniowie otrzymujący stypendium Zarządu Powiatu – wyjście z p. A. Brzozowską do Starostwa Powiatowego

Kategoria:

Uwaga Uczniowie!

Rozpoczynamy w tym roku szkolnym kolejną edycję programu Stypendia św. Mikołaja. Informacje dotyczące warunków koniecznych do uzyskania stypendium dostępne są na www.stypendia.mikolaj.org.pl (patrz: regulamin) lub u szkolnego koordynatora programu (w bibliotece szkolnej).

Wnioski stypendialne na bieżący rok szkolny można składać od 3 do 21 września u szkolnego koordynatora programu. Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w bibliotece szkolnej. Zapraszamy

82

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

679

Uczniów