klasa ogólna (sportowa)

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Klasy

Kategoria:

sportowa

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

- język angielski
- biologia albo geografia

- wiedza o społeczeństwie

 Program nauczania wychowania fizycznego realizowany będzie na sali sportowej MOSIR we Włodawie, na pływalni oraz siłowni.

 Proponujemy dwie sekcje sportowe:

- pływacka

- gry zespołowe

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 - język angielski
- drugi język do wyboru: język niemiecki albo język francuski, albo język hiszpański, albo język rosyjski

 Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy lub kontynuacja).

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności ogólnych oraz sportowych. Zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz wychowania fizycznego umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: turystyka, hotelarstwo, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo, wychowanie fizyczne, biologia, geografia, socjologia, europeistyka, politologia.