klasa językowa

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Klasy

Kategoria:

jezykowa 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- język polski
- język angielski
- język niemiecki albo język hiszpański

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

- łacina w naukach humanistycznych

 NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

- język angielski
- drugi język: język niemiecki albo język hiszpański

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy lub kontynuacja).

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach, na których postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym, np. na lingwistyce stosowanej czy kierunkach filologicznych.